☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Powiatu Gryfickiego.

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe Starostwa

Sesje Rady Powiatu Gryfickiego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomrskiego Rządowe Centrum Legislacji
Nieodpłatna Pomoc Prawna    

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
 Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

 e-mail, EUPAP

Drogi Interesancie.

Informujemy, że adres e-mail nie jest adresem korespondencyjnym Urzędu skutkiem czego przesłana na niego wiadomość nie wywoła skutków prawnych podania, wniosku lub skargi wniesionej do Urzędu.

Aby wywołać taki skutek należy wnieść pismo w formie „papierowej” na adres: Starostwo Powiatowe w Gryficach pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
lub elektronicznie na adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie epuap
/SPGRYFICE/skrytka z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 telefony, NIP, REGON, Rachunki bankowe

 tel. (91) 384 64 50   fax. (91) 384 27 31
NIP: 857-16-93-791   REGON: 811699618

 

Powiat Gryficki  ORGAN

Bank PKO BP S.A.

Nr konta:  54 1020 2791 0000 7102 0259 3937

 

Powiat Gryficki

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Bank PKO BP S.A.

Nr konta:  04 1020 2791 0000 7102 0259 4158

(opłaty za: prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty wędkarskie itp.)

Dochody  Skarbu Państwa
17 1020 2791 0000 7702 0259 4406
(opłaty za : wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, najem, dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych)

UWAGA !!!  Na podane powyżej konto nie należy wpłacać opłat skarbowych. Obsługą opłat skarbowych zajmują się Urzędy Gmin. 
 

Rachunki bankowe dotyczące działalności Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gryficach dostępne są pod adresem:

http://spow.gryfice.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=294356

 

 


Drogi Interesancie.

Informujemy, że adres e-mail nie jest adresem korespondencyjnym Urzędu skutkiem czego przesłana na niego wiadomość nie wywoła skutków prawnych podania, wniosku lub skargi wniesionej do Urzędu.

Aby wywołać taki skutek należy wnieść pismo w formie „papierowej” na adres: Starostwo Powiatowe w Gryficach pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice lub elektronicznie na adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie epuap /SPGRYFICE/skrytka z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udzielenie informacji publicznej.

  

 
 


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że stosownie do §  1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca  2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ) w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

    W związku z tym, działając w trybie  §  8 ust. 2 wyżej przywołanego rozporządzenia, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach DO ODWOŁANIA wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegający na działalności we sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Interesantów.

Oznacza to, że zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach odbędą się począwszy od kwietnia 2br. w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu Wnioskodawcy , czyli decyzja składu orzekającego  zostanie podjęta na podstawie akt sprawy ( w trybie zaocznym ).

   Jednocześnie informuję, że do dnia wyznaczonego terminu komisji , istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

    Prośbę o zawieszenie postempowania należy wnieść do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach ul. Koszarowa 4 :

- listownie,

- za pośrednictwem e-PUAP:/SPGRYFICE/skrytka,

- na adres poczty elektronicznej : pzoon.gryfice@gmail.com,

Po wniesieniu prośby Powiatowy Zespół wyznaczy nowy termin rozpatrzenia sprawy, o którym zawiadomi odrębnym pismem.

Kontakt telefoniczny – 91 852 59 04                                      Przewodniczący Powiatowego Zespołu

                                                                                                  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

                                                                                                                               w Gryficach

                                                                                                                         Wiesław Dąbrowski

 

Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień  z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby w stosunku do której ma być ono wydane.


 

           W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych

Starostwa Powiatowego w Gryficach

oraz

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach

uprzejmie informują,

że od dnia 13.03.2020r. (piątek) do odwołania

nie będzie realizowana bezpośrednia obsługa klientów.

Sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa mogą być realizowane wyłącznie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

                                                                                                        Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Starosta Powiatu Gryfickiego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę od 8.00 do 9.00, oraz w każdy wtorek od 15.00 do 16.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 


KOMUNIKAT

Informujemy, że w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gryficach istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Starostwa powiatowego w Gryficach a także możliwość nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego. W związku z tym udostępniono odpowiednio wyposażone pomieszczenie pok. 429. Dodatkowychh informacji można uzyskać w pok. 410

 


 


 

 

 

 

 

 

 


Dziennik Urzędowy Wozewództwa Zachodniopomorskiego

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Biały
(2003-06-30 10:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Pietrzak
(2021-02-19 12:05:10)
 
 
liczba odwiedzin: 6709775

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X