Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Wymagane dokumenty:
Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
3) określenie swoich żądań,
4) do wniosku załączyć poniższe dokumenty:
- dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę) oryginał lub ksero,
- protokół reklamacyjny,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryficach ul. Plac Zwycięstwa 37 pokój nr 410.

Opłaty:
Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Od 14 do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.

Tryb odwoławczy:
Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe przygotowując stosowne dokumenty.
Konsument może również dochodzić swych roszczeń przed Sądem samodzielnie.

Ulgi:
Brak.

Dodatkowe informacje:
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Tomasz Malczewski, przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach 8.00 - 10.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Trzygłowska 31, pok. nr 17

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Biały
(2003-10-21 10:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Bałazy
(2005-01-11 10:05:53)