Ostrzeżenia dotyczące możliwości naruszenia stanu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

 

2020.05.25

godz. 07:00

         SILNYSI

BRAK OSTRZEŻEŃ
 

OBSZAR:  

WAŻNOŚĆ: 

PRZEBIEG:  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gryficach

tel. 913 846 450 wew. 445 lub 603 475 411

 

 

 

 

 

 

         OSTRZEŻENIA BĘDĄ AKTUALOSTRZEŻENIE PRZEDoOOoOOOoooOOOOOoaaaaaooooOOOOOOOOOooooOOOoBbBBBBBBBBBBBBBBBBbBBbbBBB                BBBBBBBBBB