Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryficach (Dyrektorzy wydziałów oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu st arosty)

Oświadczenia majątkowe
  Pracowników Starostwa Powiatowego w Gryficach
złożone za rok 2012

 

Stanisław Hołuczak

 Sekretarz Powiatu

Grażyna Obrębska-Starzec

 Skarbnik Powiatu

Dariusz Grochowicz

 Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Dariusz Źrółka

 Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ryszard Niemczuk

 Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rafał Salomon

 Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych
Teresa Rękas  Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych

Krzysztof Kowalczyk

 Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych
Krzysztof Skibiński  Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych

Roland Drobysz

 Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych
Maciej Nowak  Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych