Budowa infrastruktury teletechnicznej dla beneficjentó Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu

szerokopasmowa
 

Powiat gryficki wraz z innymi partnerami tj. Gminą Gryfice, Gminą Resko, Gminą Płoty, szpitalem w Goleniowie przystąpił do realizacji projektu pn: Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego -  w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu.
Inwestycja polega na budowie sieci światłowodowej na terenie miast: Gryfice, Płoty i Resko, a także połączenie powyższych miejscowości, Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowe jedną siecią światłowodową o bardzo wysokich parametrach. Umożliwi to bezstratny przesyła danych pomiędzy jednostkami a także zapewni publiczny dostęp do sieci szerokopasmowej.

szczeguły

http://cyfrowe.gryfice.eu/strona_projektu/