Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.