Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ Jaromin