Wykazy nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Gryfickiego, położonych w Gryficach, przeznaczonych do przekazania Gminie Gryfice w formie darowizny