Wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne