Zarządzenie Statrosty Powiatu Gryfickiego w sprawie zasad prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych, ustalania cennika za wykonanie opinii oraz powołania biegłego do wykonania operatu szacunkowego.