Realizacja zadań wynikających z pełnienia obowiązków geologa powiatowego, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze(tj. Dz.U. z 2019 r. poz 868 ze zm.)