Organizacja Starostwa

 nazwa wydziału lub stanowiska

 dyrektor

zadania wydziału

Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Dariusz Grochowicz

 ®

Edukacji Marta Zinowik-Łakomy

 ®

Budżetu i Finansów Grażyna Obrębska-Starzec

 ®

Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych Rafał Salomon

 ®

Administracyjny i Spraw Obywatelskich Ireneusz Wojciechowicz

 ®

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Dariusz Żrółka

 ®

Nieruchomości i Inwestycji Dyrektora Ewa Korczyńska

 ®

Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji p.o. Dyrektora Milena Kopytiuk

 ®

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Andrzej Pinczewski

 ®

 Radca Prawny  

 ®

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Tadeusz Owczarski

 ®

Stanowisko ds. Kontroli  

 ®

Audyt

 

 ®

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Wieczorek-Ronewicz
(2004-06-18 12:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Pietrzak
(2020-06-18 12:34:16)