Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 420 i 421) zgodnie z obmiarem