ISO

     
ZARZĄDZENIE NR 5/AiSO/10
 
STAROSTY POWIATU
W GRYFICACH
 
z dnia 14 listopada 2010 r.
 
w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Gryficach
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Zmierzając do poprawy jakości oraz standardów pracy w Starostwie Powiatowym przystępuje się do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.
 
 
§ 2
 
Zobowiązuje się wszystkich pracowników do ścisłej współpracy w zakresie działań podejmowanych dla opracowania i wdrożenia Systemy Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Gryficach.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                    Starosta Powiatu
 
                                                                                    Kazimierz Sać
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System Zarządzania Jakośicią ISO 9001:2015
Księga Jakości
Procedury systemu zarządzania jakością obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Gryficach
Polityka Jakości
 
Zarządzenie Starosty w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości w Starostwie Powiatowynm w Gryficach

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Gryficach

 Zespół Auditorów Wewnętrznych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pietrzak Mariusz
(2012-09-28 14:25:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzak Mariusz
(2021-03-26 07:22:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki