OGŁOSZENIE

Od lipca 2021r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu gryfickiego. Aby skorzystać z porady należy dokonać rejestracji: 

1) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 913843048;

2) przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

3) pod adresem npp@gryfice.pl

UPRAWNIENI

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. UWAGA! Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku - dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

REJESTRACJA Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 91 384 30 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub na stronie https://np.ms.gov.pl/, a także pod adresem: npp@gryfice.pl.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. Wniosek wraz z oświadczeniem o poradę za pomocą środków porozumiewania na odległość należy przesłać na email: npp@gryfice.pl

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE GRYFICKIM

 

 

 

PUNKT PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Z SIEDZIBĄ UL. DWORCOWA 18; 89-632 BRUSY

 

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3; Maja 1 72-310 Płoty

pok. nr 10

poniedziałek

godz. 8.00-12.00

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice

pok. nr 31

wtorek, czwartek (mediacja)

godz. 8.00-12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26; 72-320 Trzebiatów

środa

godz. 8.00-12.00

Urząd Gminy

ul. Długa 48; 72-304 Brojce

pok. nr 15

piątek

godz. 8.00-12.00

 

 

 

PUNKT PROWADZONY PRZEZ SAMORZĄDY PRAWNICZE:

OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ ORAZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH

 

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1; 72-310 Płoty

pok. nr 10

poniedziałek (mediacja)

godz. 12.00-16.00

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Koszarowa 4; 72-300 Gryfice

pok. nr 31

wtorek, czwartek

godz. 8.00-12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26; 72-320 Trzebiatów

środa (mediacja)

godz. 12.00-16.00

Gminny Klub Kultury

ul. Osiedlowa 18; 72-343 Karnice

piątek

godz. 12.00-16.00

 


 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego- Styczeń 2021

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu gryfickiego - Luty 2021

Wzór oświadczenia o braku środków na odpłatną pomoc prawną

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pietrzak Mariusz
(2021-01-12 14:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzak Mariusz
(2021-07-12 12:28:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki