wykaz wydziałów i dyrektorów starostwa

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, biura, zespoły, samodzielne stanowiska,
które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:


1) Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji PCSRiP
2) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RLiOŚ
3) Wydział Nieruchomości WN
4) Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji. DSŚZiI
5) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa UAiB
6) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych KTiDP
7) Wydział Edukacji E
8) Wydział Organizacyjno-Administracyjny WOA

9) Wydział Bezpieczeństwa, Informatyki, Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BICiZK
10) Wydział Budżetu i Finansów BiF
11) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności PZON
12) Geodeta Powiatowy GP
13) Komórka kontroli K
14) Audyt A
15) Powiatowy Rzecznik Konsumentów PRK
16) Pion ochrony informacji niejawnych IN
17) Zespół Radców Prawnych RP
18) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ZJ
19) Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wieczorek-Ronewicz Izabela
(2004-06-18 12:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzak Mariusz
(2022-10-27 07:27:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki