Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostęności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

 

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Termin

Działanie

Sposób realizacji

Realizujący

1.

25.09.2020

Wyznaczenie koordynatora ds. Dostępności

Zarządzenie Starosty

Starosta Powiatu Gryfickiego

2.

25.09.2020

Powołanie zespołu ds. dostępności

Zarządzenie Starosty

Starosta Powiatu Gryfickiego

3.

29.09.2020

Pismo w sprawie wyznaczenia Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego

Pismo Aiso.0023.1184.2020.MB z dnia 29 września 2020r.

Sekretarz Powiatu, Wicestarosta

4.

15.10.2020

Ostateczny termin wyznaczenia koordynatorów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego

Pismo Aiso.0023.1184.2020.MB z dnia 29 września 2020r.

Sekretarz Powiatu, Wicestarosta

5.

31.10.2020

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności,

Koordynator ds. dostępności

6.

31.12.2021

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:
a) Architektonicznym,
b) Cyfrowym,
c) Informacyjno – Komunikacyjnym

 

Koordynator ds. dostępności, zespól ds. dostępności, koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego

7.

31.03.2021

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego

Analiza winna być procesem ciągłym w roku 2021 zakłada się że analiza musi być sporządzona do daty przygotowania raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Poszczególne elementy analizy to:

- Analiza stanu obiektów pod względem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- Analiza dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- Dokonanie Analizy dostępności w zakresie informacyjno – komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 
 

Koordynator ds. dostępności, zespól ds. dostępności, koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego

8.

31.03.2021

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Przygotowanie informacji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

- Konsolidacja informacji oraz opracowanie raportu zbiorczego,

- przesłanie raportu zbiorczego,

- podanie raportu do publicznej wiadomości.

Koordynator ds. dostępności, zespól ds. dostępności, koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego

9.

31.12.2021

Działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez Powiat Gryficki

 

Koordynator ds. dostępności, zespól ds. dostępności, koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego, Dyrektorzy Wydziałów i Jednostek organizacyjnych, Zarząd Powiatu Gryfickiego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pietrzak Mariusz
(2021-01-18 16:19:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzak Mariusz
(2021-01-18 16:24:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki