☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty Normatywne (2013 uchwala):

Data podjęcia Numer aktu Tytuł aktu Treść aktu Typ
2013-02-27XXIX/215/13w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotachuchwala
2013-02-27XXIX/224/13W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/12 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2013-02-27XXIX/216/13w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotachuchwala
2013-02-27XXIX/217/13w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficachuchwala
2013-02-27XXIX/218/13w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowieuchwala
2013-02-27XXIX/219/13w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rewaluuchwala
2013-02-27XXIX/220/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/12 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2013-02-27XXIX/221/13w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfickim na lata 2013 - 2017uchwala
2013-02-27XXIX/222/13w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2013 rokuchwala
2013-02-27XXIX/223/13W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/198/12 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2013-02-27XXIX/224/13W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/12 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2013-03-27XXX/226/13w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficachuchwala
2013-03-27XXX/227/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.uchwala
2013-03-27XXX/228/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021.uchwala
2013-03-27xxx/ 233/13w sprawie współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 i 2014 rokuchwala
2013-03-27XXX/225/13w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2013-04-29XXXI/234/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.uchwala
2013-04-29XXXI/237/13W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.uchwala
2013-04-29XXXI/238/13w sprawie skargi Pana Arkadiusza Janowskiego na działalność Starosty Powiatu Gryfickiegouchwala
2013-04-29XXXI/239/13w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego działki geodezyjnej nr 238 obr. 5 m. Gryfice ul. Orzeszkowej w m. Gryficeuchwala
2013-04-29XXXI/236/13w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.uchwala
2013-04-29XXXI/235/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021.uchwala
2013-04-29XXXI/239/13w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego działki geodezyjnej nr 238 obr. 5 m. Gryfice ul. Orzeszkowej w m. Gryficeuchwala
2013-05-28XXXII/247/13w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Płotachuchwala
2013-05-28XXXII/250/13w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebiatowieuchwala
2013-05-28XXXII/249/13w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Płotachuchwala
2013-05-28XXXII/245/13w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gryficki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówuchwala
2013-05-28XXXII/241/13w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2012 rok.uchwala
2013-05-28XXXII/242/13w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2013-05-28XXXII/243/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.uchwala
2013-05-28XXXII/246/13w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rewaluuchwala
2013-05-28XXXII/248/13w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gryficachuchwala
2013-06-26XXXIII/253/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2013-06-26XXXIII/253/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2013-06-26XXXIII/252/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021.uchwala
2013-06-26XXXIII/252/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021.uchwala
2013-06-26XXXIII/251/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.uchwala
2013-06-26XXXIII/254/13w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla wychowanków opuszczających pieczę zastępcząuchwala
2013-08-30XXXIV/263/13w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach.uchwala
2013-08-30XXXIV/264/13w sprawie skargi Pana B. K. na Dom Pomocy Społecznej w Gryficachuchwala
2013-08-30XXXIV/265/13w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryficach.uchwala
2013-08-30XXXIV/255/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rokuchwala
2013-08-30XXXIV/256/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021uchwala
2013-08-30XXXIV/257/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2013-08-30XXXIV/258/13w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2014uchwala
2013-08-30XXXIV/259/13w sprawia zmiany Uchwały Nr XXXI/237/13 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.uchwala
2013-08-30XXXIV/260/13w sprawie przedłużenia umowy dzierżawyuchwala
2013-08-30XXXIV/261/13w sprawie udzielenia zgody na likwidację szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawnąuchwala
2013-08-30XXXIV/262/13w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnychuchwala
2013-09-27XXXV/272/13w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnychuchwala
2013-09-27XXXV/273/13w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do projektu realizowanego pod nazwą: "Płoty - miasto dwóch Zamków - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i konserwację Zamków na terenie Miasta Płoty" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014uchwala
2013-09-27XXXV/266/13w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 rokuuchwala
2013-09-27XXXV/267/13w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2013-09-27XXXV/268/13w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2013-09-27XXXV/269/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rokuchwala
2013-09-27XXXV/270/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021uchwala
2013-09-27XXXV/271/13w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo - sportowej Gryf Arena w Gryficachuchwala
2013-09-27XXXV/270/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021uchwala
2013-10-25XXXVI/274/2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2013-10-25XXXVI/276/2013w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021uchwala
2013-10-25XXXVI/275/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rokuchwala
2013-10-25XXXVI/277/13w sprawie uczestniczenia Powiatu Gryfickiego w realizacji projektu " ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I".uchwala
2013-11-29XXXVII/281/13w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Gryficki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie jako Liderem projektu pn. ?Najlepszy w zawodzie?uchwala
2013-11-29XXXVII/282/13w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2013-11-29XXXVII/283/13w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2014 rokuchwala
2013-11-29XXXVII/279/13w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021uchwala
2013-11-29XXXVII/278/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rokuchwala
2013-11-29XXXVII/280/13w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfickiegouchwala
2013-12-20XXXVIII/288/13w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płotyuchwala
2013-12-20XXXVIII/284/13w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2014uchwala
2013-12-20XXXVIII/286/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rokuchwala
2013-12-20XXXVIII/287/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021uchwala
2013-12-20XXXVIII/289/13w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatówuchwala
2013-12-20XXXVIII/285/13w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2014-2024uchwala
2013-12-30xxxix/291/13w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.uchwala
2013-12-30XXXIX/290/13w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz planu finansowego tych wydatkówuchwala
2013-12-30XXXIX/292/13w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na 2014 rokuchwala
2013-12-30XXXIX/293/13w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2014 rokuchwala
 
 
ilość odwiedzin: 6193538

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X