Dokumentacja

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.; numer sprawy: 489/VIII/20

Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/374301


Termin składania ofert: 06.10.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r., godz. 10:30
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oksiejuk Joanna
(2020-09-02 12:29:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Oksiejuk Joanna
(2020-09-02 12:31:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki