Dokumentacja

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; Numer sprawy: 490/VIII/20

Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna: https://platformazakupowa.pl/transakcja/376005

 
Termin składania ofert: 12.10.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 12.10.2020 r., godz. 10:15

Wytworzył:
Udostępnił:
Oksiejuk Joanna
(2020-09-09 12:55:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Oksiejuk Joanna
(2020-09-09 12:56:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki