☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej

        AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie

2. Aktualizacji dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego

3. Uzytkownik wieczysty moze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złozyc do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ustalenie, ze aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wniosek podlega opłacie skarbowej 

 

4. Ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium w wyniku zawarcia przed kolegium ugody nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku w którym wypowiedziano wysokość  dotychczasowej opłaty

5. Jeżeli do ugody nie dojdzie, kolegium wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty. W przypadku oddalenia wniosku obowiązuje wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu. Od orzeczenia kolegium przysługuje sprzeciw  w terminie 14 dni  od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Miejsce składania dokumentów:

  • Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. nr 410
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul.Dworcowa 23

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Dworcowa 23

 

Dodatkowe informacje:

Pani Krystyna Przybysz - pok.16  nr tel. (091) 38 449-16 lub (091) 384 14 53

 

Podstawa prawna:

art.77 – 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm)


 
 
liczba odwiedzin: 6505359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X