☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyznanie nieodpłatnie działki gruntu i działki obejmującej budynki

  

PRZYZNANIE NIEODPŁATNIE WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU I WŁASNOŚCI DZIAŁKI OBEJMUJĄCEJ BUDYNKI

  • Osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki.
  • Osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków.
  • Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki określonej jak wyżej może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, o której mowa w tych przepisach, który po śmierci tej osoby faktycznie włada, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom, daną nieruchomością; jeżeli jednak uprawnionymi są oboje małżonkowie, wniosek  taki może być złożony dopiero po śmierci obojga małżonków.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek

Podstawa prawna:

Art.118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7 poz.25 z póź.zm)

Miejsce składania dokumentów:

  • Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. Nr 410
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul.Dworcowa 23

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul.Dworcowa 23

Dodatkowe informacje:

Pani Zuzanna Krzynowa-pok.17 nr tel. (091) 384 49 16 lub (091) 384 14 53

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 6513108

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X