☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Powiatu Gryfickiego.

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 L.p.

 Nr uchwały

Treść

 Załączniki

1

I/1/02

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

 

 2 

I/2/02

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 

3

I/3/02

W sprawie wyboru Starosty Powiatu Gryfickiego

 

4

I/4/02

W sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Gryfickiego

 

5

I/5/02

W sprawie powołania Komisji Statutowej

 

6

I/6/02

W sprawie odwołania Sekretarza Powiatu

 

7

II/7/02

W sprawie powołania Sekretarza Powiatu

 

8

II/8/02

W sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady

 

9

II/9/02

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

10

II/10/02

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu

 

11

II/11/02

W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego

 

12

II/12/02

W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2002

załączniki

13

II/13/02

W sprawie przejęcia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na własność Powiatu Gryfickiego części nieruchomości zabudowanej

 

14

II/14/02

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Statutowej

 

15

 III/15/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego

załączniki

16

IV/16/03

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej

 

17

IV/17/03

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 

18

IV/18/03

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 

19

IV/19/03

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej

 

20

IV/20/03

W sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady

 

21

IV/21/03

W sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

 

22

IV/22/03

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu

 

23

IV/23/03

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/2001 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 24 kwietnia 2001 r

 

24

V/24/03

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2003 r

załączniki

25

V/25/03

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003

załącznik

26

V/26/03

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

załącznik

27

V/27/03

W sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/99 Rady Powiatu Gryfickiego

 

28

VI/28/03

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

29

VI/29/03

 W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2003

załączniki

30

VI/30/03

 W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

załącznik

31

VI/31/03

 W sprawie regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

32

VI/32/03

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 

33

VI/33/03

W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej

 

34

VI/34/03

 W sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 

35

VI/35/03

W sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Związku Powiatów Polskich

 

36

VI/36/03

W sprawie przystąpienia do „Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

 

37

VI/37/03

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2003

 

38

VI/38/03

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2003

 

39

VI/39/03

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2003 r

 

40

VI/40/03

 W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia procedury wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu

 

41

VI/41/03

W sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

 

42

VII/42/03

W sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi

 

43

VII/43/03

W sprawie powołania Skarbnika Powiatu

 

44

VII/44/03

W sprawie Statutu Powiatu Gryfickiego

załącznik

45

VII/45/03

W sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej radnego Mirosława Makarewicza

 

46

VII/46/03

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w G-ch

 

47

VII/47/03

W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 

48

VII/48/03

W sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rady Powiatu w Goleniowie

 

49

VIII/49/03

 W sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/39/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (placówki) prowadzonej przez Powiat Gryficki, oraz uchylenia Uchwały Nr XXXI/224/01 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (placówki) prowadzonej przez Powiat Gryficki

 

50

VIII/50/03

W sprawie nadania statutu Gimnazjum Specjalnemu w Rewalu

załącznik

51

VIII/51/03

W sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach

 

52

VIII/52/03

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/99 z dnia 29.06.1999 r. w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, w Pobierowie

 

53

VIII/53/03

W sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

54

VIII/54/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2003

załączniki

55

VIII/55/03

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/99 Rady Powiatu Gryfickiego

 

56

VIII/56/03

W sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik

57

IX/57/03

W sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 14/98 Wojewody Szczecińskiego z dnia 23 października 1998 roku w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla komunalnej oczyszczalni ścieków w Gryficach

 

58

IX/58/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budzecie na rok 2003

załącznik nr 1 i 2

załącznik nr 3

59

IX/59/03

W sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budzetu Powiatu Gryfickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych powiatowych słuzb, inspekcji i strazy

 

60

X/60/03

W sprawie określenia załozeń polityki budzetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budzetu powiatu na rok 2004

 

61

XI/61/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego

załącznik

62

XII/62/03

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2003 r.

 

63

XII/63/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budzecie powiatu na rok 2003

załączniki nr 1,2,3

załącznik nr 4

64

XIII/64/03

W sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej

 

65

XIII/65/03

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfickiego

 

66

XIII/66/03

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wyskokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

67

XIV/67/03

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

68

XIV/68/03

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr XXXII/230/01 z dnia 29 grudnia oraz uchwały Nr XXXIII/237/02 z dnia 26 lutego 2002r.

 

69

XIV/69/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budzecie powiatu na rok 2003

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

70

XIV/70/03

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

71

XIV/71/03

W sprawie uchylenia uchwały Nr IX/57/03 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 14/98 Wojewody Szczecińskiego z dnia 23 października 1998 r. w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla komunalnej oczyszczalni ścieków w Gryficach

 

72

XV/72/03

W sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Gryfickiego 

załącznik

73

XV/73/03

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

74

XV/74/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr V/26/03 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2003

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

75

XV/75/03

W sprawie określenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalimieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

 

76

XVI/76/03

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego

 

77

XVI/77/03

W sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gryfickiego"

 

78

XVI/78/03

W sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

załącznik nr 1

79

XVI/79/03

W sprawie zmiany uchwały Nr V/24/03 Rady Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

80

XVI/80/03

W sprawie zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach

 

81

XVII/81/04

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2004r.

załączniki od 1-11

82

XVII/82/04

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004

załącznik nr 1

załącznik nr 2

83

XVII/83/04

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

 

84

XVII/84/04

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004

 

85

XVII/85/04

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

 

86

XVII/86/04

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

 

87

XVII/87/04

W sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach

 

88

XVII/88/04

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2004

 

89

XVII/89/04

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2004

 

90

XVII/90/04

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2004r.

 

91

XVIII/91/04

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

92

XVIII/92/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

93

XVIII/93/04

W sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

94

XIX/94/04

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

95

XIX/95/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

załącznik nr 1

załącznik nr 2

96

XIX/96/04

W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 

97

XIX/97/04

W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej

 

98

XX/98/04

W sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powicie Gryfickim

 

 99

 XX/99/04

W sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach 

 

100

XX/100/04

W sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie

 

101

XX/101/04

W sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach

 

102

XX/102/04

W sprawie zmian uchwały Nr XXX/237/02 z dn. 26 lutego 2002r. dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Gryfickim

 

103

XX/103/04

W sprawie nadania statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Fala" w Pobierowie

 

104

XX/104/04

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu

 

105

XX/105/04

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 

106

XX/106/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XVII/83/04 Rady Powiatu oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

załącznik nr 1 do uzasadnienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

107

XXI/107/04

W sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich Powiatu Gryfickiego w roku szkolnym 2004/2005

 

108

XXI/108/04

W sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z terenów Powiatu Gryfickiego w roku akademickim 2004/2005

 

109

XXI/109/04

W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości

 

110

XXI/110/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XVII/83/04 Rady Powiatu, uchwały Nr XVII/84/04 Rady Powiatu oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

uzasadnienie

załącznik do uzasadnienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

111

XXI/111/04

W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

112

XXI/112/04

W sprawie zaciągnięcia przez Powiat kredytu

załącznik nr 1

113

XXI/113/04

W sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu na rok 2005

 

114

XXI/114/04

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr IV/17/03 z dn. 17 stycznia 2003r.

 

115

XXI/115/04

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej

 

116

XXII/116/04

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

 

117

XXII/117/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

118

XXII/118/04

W sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dn. 14 września 1999r.

uzasadnienie

119

XXII/119/04

W sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

 

120

XXII/120/04

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego na rzecz dotychczasowych najemców oraz obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 

121

XXII/121/04

W sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

122

XXII/122/04

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr IV/19/03 z dn. 17 stycznia 2003r.

 

123

XXII/123/04

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego 

 

124

XXII/124/04

W sprawie skargi Pana Bolesława Kurka-mieszkańca Domu Pomocy Spoełecznej w Gryficach

 

125

XXII/125/04

W sprawie skargi Pani Wandy Kicała na bezczynność Starosty Powiatu Gryfickiego

 

126

XXII/126/04

W sprawie skargi Pana Władysława Czyża z Krzęcina

 

127

XXIII/127/04

W sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki

 

128

XXIII/128/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/04 Rady Powiatu w Gryficach z dn. 31 sierpnia 2004r.

 

129

XXIII/129/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/04 Rady Powiatu w Gryficach z dn. 31 sierpnia 2004r.

 

130

XXIII/130/04

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/187/01 Rady Powiatu Gryfickiego z dn. 26 czerwca 2001r. oraz uchylenia uchwały NrXXXI/225/01 Rady Powiatu Gryfickiego z dn. 19 grudnia 2001r.

 

131

XXIII/131/04

W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 

132

XXIII/132/04

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego na rzecz dotychczasowych najemców oraz obciążenia służebnościa przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 

133

XXIII/133/04

W sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

134

XXIII/134/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

uzasadnienie

załącznik do uzasadnienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

135

XXIII/135/04

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego

 

136

XXIII/136/04

W sprawie stanowiska Rady Powiatu Gryfickiego dotyczącego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

 

137

XXIII/137/04

W sprawie stanowiska Rady Powiatu Gryfickiego dotyczącego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

 

138

XXIV/138/04

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości zadań i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

139

XXIV/139/04

W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryficach do zawierania porozumień z innymi powiatami w przedmiocie kierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej oraz wysokości wydatków związanychz utrzymaniem dziecka

 

140

XXIV/140/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

141

XXIV/141/04

W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i  Administracji

 

142

XXV/142/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XVII/83/04 Rady Powiatu, oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

143

XXV/143/04

W sprawie wydatków, którychniezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego

załącznik nr 1

144

XXV/144/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/04 Rady Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

145

XXV/145/04

W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfickiego na lata 2004-2006 i perspektywicznie na lata 2007-2013

PRL.rar

146

XXV/146/04

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

147

XXV/147/04

W sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu

 

148

XXVI/148/05

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2005

załączniki nr 1-10,12

załącznik nr 11

załącznik nr 13

149

XXVI/149/05

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005

załącznik nr 1

załącznik nr 2

150

XXVI/150/05

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

 

151

XXVII/151/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2005

załącznik nr 1

załącznik nr 2

152

XXVII/152/05

W sprawie wydania opinii o odwołanie radnego Waldemara Fijała ze stanowiska Kierownika Biura Powiatu Gryfickiego w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

153

XXVIII/153/05

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

 

154

XXVIII/154/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/01 Rady Powiatu z dn. 24 kwietnia 2001r. i Nr IV/23/03 z dn. 17 stycznia 2003r.

 

155

XXVIII/155/05

W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych poprzez Powiat Gryficki w roku 2005

 

156

XXVIII/156/05

W sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

157

XXVIII/157/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/04 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego na rzecz dotychczasowych najemców oraz obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 

158

XXVIII/158/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

załącznik nr 1

załączniki nr 2,3,4

159

XXIX/159/05

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady powiatu Gryfickiego na rok 2005

 

160

XXIX/160/05

W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2005

 

161

XXIX/161/05

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2005 rok

 

162

XXIX/162/05

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

163

XXIX/163/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego

załącznik

164

XXIX/164/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2005

załącznik nr 1

załącznik nr 2

165

XXX/165/05

W sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Trzebiatów zadania inwestycyjnego pn.:"Monitoring wizyjny miejsca występowania niszczenia środowiska naturalnego procederem kłusownictwa troci na rzekach Rega i Młynówka przy ul. Mostowej w Trzebiatowie"

 

166

XXX/166/05

W sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Gryfice zadania inwestycyjnego pn.:"Monitoring wizyjny miejsc występowania niszczenia środowiska naturalnego procederem kłusownictwa troci na rzece Rega w obrębie miasta Gryfice"

 

167

XXX/167/05

W sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2005

 

168

XXX/168/05

W sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, znajdującej sie w Powiecie Gryfickim oraz na terenie innych powiatów

 

169

XXX/169/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XXVI/150/05 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2005

załącznik nr 1

załączniki nr 2,3,4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

170

XXX/170/05

W sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu

 

171

XXX/171/05

W sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

 

172

XXX/172/05

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

 

173

XXXI/173/05

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości środków na pomoc materialną dla uczniów

 

174

XXXI/174/05

W sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach

 

175

XXXI/175/05

W sprawie zamiaru likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Gryfickiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie

 

176

XXXI/176/05

W sprawie "Regulaminu Przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z terenu Powiatu Gryfickiego w roku akademickim 2005/2006"

załącznik nr 1

załącznik nr 1 do regulaminu

załącznik nr 2 do regulaminu

załącznik nr 3 do regulaminu

załącznik nr 4 do regulaminu

177

XXXI/177/05

W sprawie "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Gryficki w roku 2005/2006"

załącznik nr 1

załącznik nr 1 do regulaminu

załącznik nr 2 do regulaminu

załącznik nr 3 do regulaminu

załącznik nr 4 do regulaminu

załącznik nr 5 do regulaminu

załącznik nr 6 do regulaminu

178

XXXI/178/05

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

załącznik

179

XXXI/179/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 z dn. 31 stycznia 2005r. Rady Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

180

XXXI/180/05

W sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

181

XXXI/181/05

W sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach

 

 182  XXXII/182/05

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Gryfickiego

 
 183  XXXII/183/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/237/02 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 lutego 2002 r. oraz zmiany uchwały Nr XX/102/04 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

 
 184  XXXII/184/05

W sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryficki

 
 185  XXXII/185/05

W sprawie nadania statutu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu

 
 186  XXXII/186/05

W sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 
 187  XXXII/187/05

W sprawie pozbawienia ulicy Podmiejskiej w m. Trzebiatów kategorii drogi powiatowej Powiatu Gryfickiego

 
 188  XXXII/188/05

W sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2006

 
 189  XXXII/189/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego,uchwały NrXXVI/150/05 Rady Powiatu , uchwały Nr XXXI/178/05 Rady Powiatu oraz zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

załącznik nr 1

załączniki nr 2 i 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 190  XXXIII/190/05

W sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do podjęcia działań mających na celu uchylenie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie odwołania dyrektora SPZZOZ w Gryficach

 
 191  XXXIII/191/05

W sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do podjęcia działań mających na celu wstrzymania restrukturyzacji SPZZOZ w Gryficach

 
 192  XXXIV/192/05

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku

 
 193  XXXIV/193/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały NrXXVI/150/05 Rady Powiatu oraz zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 194  XXXIV/194/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/149/05 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 stycznia 2005r.

 załączniki nr 1,2

 195

 XXXV/195/05

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 załącznik nr 1

załączniki nr 2, nr 3

 196  XXXVI/196/05  

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 
 197  XXXVI/197/05  w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
 198 XXXVI/198/05  

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej przez Powiat Gryficki od Agencji Mienia Wojskowego

 
 199 XXXVI/199/05   

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej przez Powiat Gryficki od Agencji Mienia Wojskowego

 
 200 XXXVI/200/05 

W sprawie  zmiany  uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego, w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/05 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 201

XXXVII/201/05 

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXVI/148/05 Rady Powiatu Gryfickiego,

oraz zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 202

XXXVII/202/05 

w sprawie  wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

 

 załącznik nr 1

 203

XXXVII/203/05 

  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  długoterminowego

 

 204

XXXVII/204/05 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki w roku 2006.

 

 205

 XXXIX/205/06

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2006

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

załącznik nr 15

 206 

 XXXIX/206/06  

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego,oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1 

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 207

 XXXIX/207/06  

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

 załącznik

 208

 XXXIX/208/06

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006

 załącznik

 209

 XXXIX/209/06

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/184/05 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryficki.

 

 210

XL/210/06

w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

 

 211

XL/211/06

w sprawie wyboru delegata Powiatu Gryfickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

 

 212

XL/212/06

 w sprawie zmiany wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

 213

 XL/213/06

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczególne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny           doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki w roku 2006.

 

 214

 XL/214/06

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego

 

 215

XL/215/06 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 216

 XL/216/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego,

oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 217

 XL/217/06

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałychRady Powiatu Gryfickiego na rok 2006

 

 218

 XL/218/06

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2006

 

 219

 XL/219/06

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2006 rok

 

 220

 XLI/220/06

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 załącznik nr 1

 221

XLI/221/06 

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego,

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Powiatu Gryfickiego

oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4 

 222

XLI/222/06 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego 

 

223

XLII/223/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego,

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Powiatu Gryfickiego

oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

224

XLII/224/06

w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg powiatowych oraz remonty chodników przy drogach powiatowych

 

225

XLIII/225/06

w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfickim na lata 2006 - 2010

 

226

XLIII/226/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 1 do uzasadnienia

227

XLIII/227/06

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków ze środków unijnych  z podziałem na 4 zadania  inwestycyjne w zakresie  modernizacji dróg powiatowych

 

228

XLIII/228/06

w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Gryficki w roku szkolnym 2006/2007”

załącznik nr 1

 229

 XLIII/229/06

w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z terenu Powiatu Gryfickiego w roku akademickim 2006/2007”

 załącznik nr 1

230

XLIV/230/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego,

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/208/06 Rady Powiatu Gryfickieg, oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

231

XLIV/231/06

w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2007

232

XLIV/232/06

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

233

XLIV/233/06

w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

 załącznik

234

XLIV/234/06

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

235

XLV/235/06

236

XLV/236/06

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

237

XLV/237/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

238

XLV/238/06

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

239

XLV/239/06

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

 
240 XLVI/240/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Powiatu Gryfickiego

oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

241 XLVI/241/06

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Bałazy
(2005-07-15 13:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Wieczorek-Ronewicz
(2006-11-08 14:38:38)
 
 
liczba odwiedzin: 6647827

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X