☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Lp. forma dokumentu data wpływu składający temat odpowiedź
1. interpelacja 30.11.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: wyrok w sprawie odszkodowania za ścieżkę Pogorzelica - Mrzeżyno odpowiedź Starosty Powiatu
2. interpelacja 12.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gryfickiego KTiDP.7142.15.2018.RS
3. interpelacja 12.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży działki w Rewalu. odpowiedź Starosty Powiatu
4. zapytanie 12.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: realizacji zadań własnych powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. odpowiedź Starosty Powiatu
5. zapytanie 21.12.2018r. Stanisław Hołubczak w sprawie: wielkości wydatków uruchomionych na rezerwę celową w roku 2018. odpowiedź Starosty Powiatu
6. zapytanie 21.12.2018r. Stanisław Hołubczak w sprawie: wyjaśnienia wzrostu wydatków budżetowych w 2018r. odpowiedź Starosty Powiatu
7. interpelacja 28.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: zajmowania miejsc postojowych przez auta "komisowe" odpowiedź Starosty Powiatu
8. zapytanie 28.12.2018r. Stanisław Hołubczak w sprawie: kosztów budowy i likwidacji bilbordów  reklamowych. ZDP.1510.02.2019.WD
9. zapytanie 31.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: publikacji zapytań i interpelacji AiSO.1431.1.2019.MP
10. zapytanie 31.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: publikacji nagrań z obrad sesji zgodnie z art. 15 ust.1 pkt 1a. AiSO.1431.1.2019.MP
11. interpelacja 31.12.2018r. Grzegorz Burcza w sprawie: audytów powyborczych. odpowiedź Starosty Powiatu
12. zapytanie 31.12.2018r. Stanisław Hołubczak w sprawie: kosztów organizowanej w Pogorzelicy gali Starosty Powiatu Gryfickiego Kazimierza Sacia. odpowiedź Starosty Powiatu
13. zapytanie 29.01.2919 Stanisław Hołubczak w sprawie: osiągniętych dochodów, poniesionych kosztów  przez powiat Gryficki z wynajęcia bilbordów reklamowych w roku 2018. odpowiedź Starosty Powiatu
14. zapytanie 29.01.2019 Stanisław Hołubczak w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. odpowiedź Starosty Powiatu
15. zapytanie 29.01.2019 Stanisław Hołubczak w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia wybranych pracowników w roku 2018. odpowiedź Starosty Powiatu
16. zapytanie 29.01.2019 Stanisław Hołubczak w sprawie:określenia tytułu wzrostu dochodów budżetu w Starostwie Powiatowym na kwotę 50 000,00. odpowiedź Starosty Powiatu
17. zapytanie 29.01.2019 Stanisław Hołubczak w sprawie: uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.12.2018r. w sprawie kosztów budowy i likwidacji bilbordów reklamowych. odpowiedź Starosty Powiatu
18. zapytanie 29.01.2019 Kazimierz Sać w sprawie: urlopu bezpłatnego Radnego Powiatu Gryfickiego odpowiedź Starosty Powiatu
19. zapytanie 30.01.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: funkcji członków Zarządu Powiatu odpowiedź Starosty Powiatu
20. zapytanie 30.01.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: obsługi medialnej powiatu odpowiedź Starosty Powiatu
21. interpelacja 01.02.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: niewłaściwie realizowanej umowy 01/ZP/CMIRG/2017 z dnia 04 stycznia 2017. odpowiedź Starosty Powiatu
22 interpelacja 01.02.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: obsługi prawnej ZSP im. Wincentego Witosa w Płotach 2/CUW/2019/W
23. interpelacja 01.02.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: audytów wewnętrznych w roku 2018 odpowiedź Starosty Powiatu
24. interpelacja 01.03.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: podstawy prawnej do działań zespołu doraźnego powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku. odpowiedź Starosty Powiatu
25. interpelacja 01.03.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: działań zespołu powołanego decyzją Starosty w dniu 7 lutego 2019 roku. odpowiedź Starosty Powiatu
26. zapytanie 23.04.2019 Stanisław Hołubczak w sprawie: udostępnienia przestrzeni reklamowej w Hali Gryf Arena, dochodów powiatu z tym związanych oraz kosztów. odpowiedź Starosty Powiatu
27. interpelacja 30.05.2019 Łukasz Czyrny w sprawie umów cywilnoprawnych zawartych w latach  2015  - 2018 odpowiedź Starosty Powiatu
28. interpelacja 23.05.2019 Grzegorz Burcza w sprawie zakłócania porządku publicznego mieszkańcom osiedla XXX lecia w Gryficach. KTiDP.7126.15.2019.RM
29. Interpelacja 30.05.2019 Łukasz Czyrny w sprawie kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od 01.01.2015 do 31.05.2019 odpowiedź Starosty Powiatu
30. Interpelacja 21.05.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: wandalizmu w powiecie gryfickim. odpowiedź Starosty Powiatu
31. Interpelacja 21.05.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: propozycji Marszałka Województwa Zachodniopomomrskiego do wprowadzenia karty LGBT+ na Pomorzu Zachodniopomorskim odpowiedź Starosty Powiatu
32. Zapytanie 21.05.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: organizacji "kampanii wyborczej" dla Bartosza Arłukowicza. odpowiedź Starosty Powiatu.
33. zapytanie 10.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: liczby wniosków, skarg i petycji. odpowiedź Starosty Powiatu
34. zapytanie 10.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Gryfickim odpowiedź Starosty Powiatu
35. zapytanie 17.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski. odpowiedź Starosty Powiatu
36. zapytanie 11.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat Gryficki odpowiedź Starosty Powiatu
37. zapytanie 16.07.2019 Stanisław Hołubczak w sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. odpowiedź Starosty Powiatu
38. interpelacja 17.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: liczby wniosków o dofinansowanie odpowiedź Starosty Powiatu
39. zapytanie 24.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatu odpowiedź Starosty Powiatu
40. interpelacja 17.07.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego. odpowiedź Starosty Powiatu
41. zapytanie 26.08.2019 Łukasz Czyrny w sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach odpowiedź Starosty Powiatu
42. zapytanie 26.08.2019 Łukasz Czyrny w sprawie faktur opłaconych przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach odpowiedź Starosty Powiatu
43. zapytanie 26.08.2019 Łukasz Czyrny w sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie odpowiedź Starosty Powiatu
44. zapytanie 26.08.2019 Łukasz czyrny w sprawie faktur opłaconych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach odpowiedź Starosty Powiatu
45. zapytanie 13.08.2019 Łukasz Czyrny w sprawie faktur kwot faktur opłaconych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach od stycznia 2010r. do grudnia 2014r. odpowiedź Starosty Powiatu
46. zapytanie 13.08.2019 Łukasz Czyrny w sprawie kwot faktur opłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach odpowiedź Starosty Powiatu
47. zapytanie 13.08.2019 Łukasz Czyrny w sprawie kwot faktur opłaconych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną odpowiedź Starosty Powiatu
48. interpelacja 10.10.2019 Grzegorz Burcza nieprawidłowości instalacji odgromowej na Gryf Arenie. odpowiedź Starosty Powiatu
49. interpelacja 10.10.2019 Grzegorz Burcza w sprawie treści umowy Powiatu Gryfickiego z Gmina Rewal i Trzebiatów odpowiedź Starosty Powiatu
50. interpelacja 11.09.2019 Joanna Duzinkiewicz w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 31252 k/m Lewice na odcinku długości ok. 930 mb w Ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt 1.154,42 zł brutto odpowiedź Starosty Powiatu
51. zapytanie 21.10.2019 Grzegorz Burcza w sprawie progu zwalniającego w m Karnice. odpowiedź Starosty Powiatu
52. interpelacja 29.10.2019 Kazimierz Sać w sprawie informacji o wyróżnieniu w konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu" odpowiedź Starosty Powiatu
53. interpelacja 29.10.2019 Kazimierz Sać w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach odpowiedź Starosty Powiatu
54. interpelacja 20.11.2019 Grzegorz Burcza w sprawie interwencji obywatelskiej spowodowanej potencjalnymi zagrożeniami nieznanych poziomów stężeń toksycznego styrenu, w rejonie prawobrzeża Gryfic. odpowiedź Starosty Powiatu
55. interpelacja 20.11.2019 Grzegorz Burcza w sprawie poziomu natężenia hałasu dziennego i nocnego wokół POOLSPA w Gryficach. odpowiedź Starosty Powiatu
56. zapytanie 20.11.2019 Grzegorz Burcza w sprawie wniosków do budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2020. odpowiedź Starosty Powiatu
57. zapytanie 20.11.2019 Grzegorz Burcza w sprawie wykorzystania bezzałogowego statu powietrznego. odpowiedź Starosty Powiatu
58. zapytanie 20.11.2019 Grzegorz Burcza w sprawie realizacji zadań Powiatu Gryfickiego o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska odpowiedź Starosty Powiatu
59. interpelacja 03.12.2019 Kazimierz Sać w sprawie zadłużenia Powiatu Gryfickiego. odpowiedź Starosty Powiatu
60. interpelacja 16.12.2019 Grzegorz Burcza w sprawie całkowitych kosztów remontu i utrwalenia drogi Dreżewo-Karnice. odpowiedź Starosty Powiatu
61. interpelacja 16.12.2019 Grzegorz Burcza w sprawie planowanej inwestycji pn. Modernizacja drogi 3123 Nowielice-Gorzysław odpowiedź Starosty Powiatu
62. interpelacja 16.12.2019 Grzegorz Burcza w sprawie katastrofalnego stanu drogi powiatowej 1036 na odcinku od Kołomoncia do Świeszewa i dalej do Kolonii 9 (do granicy Powiatu Gryfickiego) odpowiedź Starosty Powiatu
63. interpelacja 16.12.2019 Grzegorz Burcza w sprawie: poniesionych kosztów projektów inwestycji drogowych. odpowiedź Starosty Powiatu
64. interpelacja 19.12.2019 Ryszard Maliński w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w porównaniu z rokiem 2019 odpowiedź Starosty Powiatu
65 zapytanie 10.01.2020 Grzegorz Burcza zapytanie wielowątkowe w sprawie sprawy sądowej z dnia 30 maja 2019 roku. odpowiedź Starosty Powiatu
66. interpelacja 10.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: procedury opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu. odpowiedź Starosty Powiatu
67. interpelacja 10.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: braku udzielania odpowiedzi na interpelacje odpowiedź Starosty Powiatu
68. interpelecja 10.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: opracowywania przez Zarząd Powiatu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej. odpowiedź Starosty Powiatu
69. zapytanie 20.01.2020 Joanna Duzinkiewicz w sprawie scalonego systemu ścieżek rowerowych Powiatu Gryfickiego odpowiedź Starosty Powiatu
70. zapytanie 16.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie zabezpieczenia techniczno-socjalnego pracowników DPS Jaromin odpowiedź Starosty Powiatu
71. zapytanie 16.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: działań mobbingowych w DPS  Jaromin odpowiedź Starosty Powiatu
72. interpelacja 27.01.2020 Joanna Duzinkiewicz w sprawie: kwot i transzy udzielonych nagród dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gryficach i Jarominie odpowiedź Starosty Powiatu
73. interpelacja 29.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: planowanej aktualizacji folderu AGROTURYSTYKA w powiecie gryfickim za kwotę 7000,00 zł odpowiedź Starosty Powiatu
74. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie wniosku inwestycyjnego radnej z gminy Trzebiatów odpowiedź Starosty Powiatu
75. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: gruntów pod drogami przyjętymi na własność Powiatu Gryfickiego odpowiedź Starosty Powiatu
76. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: podjętych przez Starostę działań inwestycyjnych w celu realizacji zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla ZSP Płoty odpowiedź Starosty Powiatu
77. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie:  uwzględnienia wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa odpowiedź Starosty Powiatu
78. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: zasady funkcjonowania MOW w Waniorowie bez aktualnego operatu wodno-prawnego odpowiedź Starosty Powiatu
79. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: stawki godzinowej psychologa zatrudnionego w PCPR odpowiedź Starosty Powiatu
80. zapytanie 24.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: zakupu lokalu mieszkalnego dla 14 wychowanków Domu Dla Dzieci odpowiedź Starosty Powiatu
81. zapytanie 20.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: Zabezpieczenia środków finansowych na 2020 dla ZSP im. Czesława Miłosza odpowiedź Starosty Powiatu
82. interpelacja 23.01.2020 Joanna Duzinkiewicz w sprawie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109 odpowiedź Starosty Powiatu
83. zapytanie 31.01.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: konkursu odpowiedź Starosty Powiatu
84. zapytanie 17.02.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym , aby upamiętnić Polaków pomordowanych w Skalnie odpowiedź Starosty Powiatu
85. zapytanie 17.02.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponadgminnym, aby upamiętnić zasługi inz. Zbigniewa Ponieckiego, który wraz ze swoim zespołem odbudował laternę latarnii morskiej w Niechorzu. odpowiedź Starosty Powiatu
86. zapytanie 17.02.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: zamierzeń w kwestii realizacji zadania o charakterze ponagdgminnym, aby poprawić bezpieczeństwo - spiąć komunikacyjnie prawobrzeże Gryfic, największego osiedla, a jednocześnie sypialni powiatu, z budowanym obejściem dla miasta od strony Brojc odpowiedź Starosty Powiatu
87. zapytanie 20.02.2020 Joanna Duzinkiewicz w sprawie: Osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfickim. odpowiedź Starosty Powiatu
88. interpelacja 11.02.2020 Kazimierz Sać w sprawie: Zadłużenia Powiatu Gryfickiego , wielkości wolnych środków odpowiedź Starosty Powiatu
89. interpelacja 27.02.2020 Stanisław Hołubczak w sprawie: projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu. odpowiedź
90. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: łącznych kosztów eksploatacji auta służbowego odpowiedź
91. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu dla jednostek organizacyjnych powiatu odpowiedź
92. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu  jednostki organizacyjnej Lo im. Bolesława Chrobrego w Gryficach odpowiedź
93. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: kwoty zaplanowanego budżetu jednostki organizacyjnej ZSP im. Czesława Miłosza odpowiedź
94. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 odpowiedź
95. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: wielkości dopłaty do funkcjonowania jednostek organizacyjnych. odpowiedź
96. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2018 odpowiedź
97. zapytanie 05.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: lokalizacji rozpatrywanych na funkcjonowanie MOW Rewal odpowiedź
98. zapytanie 25.03.2020 Joanna Duzinkiewicz w sprawie: powierzchni handlowej (powierzchni sprzedaży) w galerii HOSSO w Gryficach. odpowiedź
99 zapytanie 24.03.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: kwoty wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2019 odpowiedź
100 interpelacja 03.04.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: procedur na wypadek pandemii odpowiedź
101 zapytanie 03.04.2020 Grzegorz Burcza treść: Jakie konkretnie działania oraz jaki jest określony algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia pandemii, przewiduje /określiło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią korona wirusa w powiecie gryfickim? odpowiedź
102 zapytanie 03.04.2020 Grzegorz Burcza treść: Jakie działania (zakres ochrony zewnętrznej, kwarantanna, środki ochrony indywidualnej - ile dla kogo, jakich używa się środków dezynfekujących i w jakich ilościach itp.) podjął powiat celem zabezpieczenia bezpiecznego pobytu podopiecznych w DPS Gryfice? odpowiedź
103 zapytanie 07.04.2020 Grzegorz Burcza treść: Jakie konkretne miejsca przygotowano oraz w jakich obiektach, na ile łóżek, sposób zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej oraz żywienia itp., a jakie są planowane do przygotowania na wypadek rozwoju pandemii w powiecie gryfickim? odpowiedź
104 interpelacja 17.04.2020 Grzegorz Burcza w sprawie: Instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie Powiatu Gryfickiego odpowiedź
105 zapytanie 17.04.2020 Grzegorz Burcza treść: Jakie konkretnie "Kontrole kuratorium wykazały liczne uchybienia po stronie dyrekcji"? oczywiście chodzi o MOW w Rewalu odpowiedź
106 zapytanie 17.04.2020 Grzegorz Burcza treść: proszę o podanie przyczyn dla których nie zostały uwzględnione wnioski i propozycje dyrekcji (a nawet brak ustosunkowania się i nieuzasadniona zmiana Zadań Rzeczowych MOW Rewal na rok szkolny 2020/21) oraz wychowawców MOW w Rewalu, a wręcz użycie twierdzenia, że "po stronie dyrekcji brak konkretnych działań"? odpowiedź
107 zapytanie 17.04.2020 Grzegorz Burcza treść: Jakie podjęto działania oraz jaką kwotę wydatkowano na walkę z pandemią w naszym powiecie? odpowiedź


/public/get_file.php?id=326693

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Pietrzak
(2019-01-03 09:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Pietrzak
(2020-05-04 09:33:03)
 
 
ilość odwiedzin: 6174991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X